Vores uddannelser

Vejen ind til Andersen Biler

Uddannelseshjul

Mekaniker

Karrosseritekniker

Salgskonsulent

Servicerådgiver

Bliv mekaniker hos Andersen Biler

Når du uddanner dig til mekaniker, går du ind i mekanikkens verden, og du bliver en del af autobranchen, der er i konstant udvikling. Du lærer at reparere, justere og vedligeholde biler med en totalvægt under 3.500 kg, og du åbner samtidig op for en hel række af videreuddannelser.

To glade mekanikere

Sådan kommer du i gang

Du kan komme i gang med mekanikeruddannelsen, når du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Du skal du dog have minimum 02 i dansk og matematik.

Så lang tid varer uddannelsen

Under uddannelsen veksler du mellem at være på skolen og hos dine kollegaer hos Andersen Biler. I alt varer uddannelsen 4 år og 6 måneder.

To kollegaer der snakker sammen
En mekaniker der laver en undervognsbehandling

Vil du vide mere?

Herunder kan du læse mere om uddannelsen som mekaniker.

Det skal du vide om uddannelsen

Som mekanikerlærling lærer du om alle typer biler med en totalvægt under 3.500 kg. Du kommer altså både til at lære om personbiler og varevogne, og du lærer at justere fejl på motorer, styretøj, bremser, koblinger og det elektriske anlæg som fx klimaanlæg.

Uddannelsen starter med et grundforløb på skolen. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, varer grundforløbet 40 uger. Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, varer grundforløbet 20 uger.

Efter grundforløbet starter du på hoveforløbet hos Andersen Biler. Du indgår en uddannelsesaftale med Andersen Biler, hvor hoveforløbet strækker sig over en periode på 3½ år. Er du over 25 år, har du mulighed for at få en særligt tilrettelagt uddannelse.

Fag på skolen:

 • Benzin- og dieselmotorer
 • Styretøj og bremser
 • Elektriske systemer og transmission
 • Fejlfinding
 • Komfort- og sikkerhedssystemer
 • Sikkerhed på el-/hybridbiler
 • Førstehjælp
 • Kundeservice
 • Arbejdsmiljø
 • Informationsteknologi
 • Engelsk
 • Naturfag

Teorien får du på skolen – vi giver dig praktisk erfaring

Som mekaniker er der et fast tilrettelagt skoleforløb med de fag, som du følger på skolen. For at sikre en god balance mellem de fag/områder, du lærer, sørger vi altid for, at du får de praktiske kompetencer hos Andersen Biler. På den måde får du en bedre forståelse for de ting, du lærer på skolen.

Karosseritekniker (også kaldet pladesmed)

Når du uddanner dig til karosseritekniker, lærer du at fremstille pladedele og forme og svejse dem. Du bliver ekspert i at vurdere skader på biler, og du åbner op for en række videreuddannelser.

Sådan kommer du i gang

Du kan komme i gang med karosseriteknikeruddannelsen, når du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Du skal du dog have minimum 02 i dansk og matematik.

En karosseritekniker der kontrollerer undervognen på en bil
En karosseritekniker på arbejde

Så lang tid varer uddannelsen

Under uddannelsen veksler du mellem at være på skolen og hos dine kollegaer hos Andersen Biler. I alt varer uddannelsen 4 år og 6 måneder.

Vil du vide mere?

Herunder kan du læse mere om uddannelsen som karosseritekniker.

Det skal du vide om uddannelsen

På uddannelsen som karrosseritekniker starter du med grundforløbet, efterfulgt af hovedforløb og praktik. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, varer grundforløbet 40 uger. Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, varer grundforløbet 20 uger.

På hovedforløbet skifter du mellem at have undervisning på skolen og at være hos Andersen Biler. Hovedforløbet løber over en 4-årig periode, hvor du indgår en uddannelsesaftale.

Karrosseriteknikeruddannelsen giver en grundlæggende viden om at analysere og vurdere skader på bilers karrosseri og uddannelsen afsluttes med speciale i enten opretning eller opbygning af karrosserier.

Disse fag har du på skolen:

 • Opretning af karrosseridele
 • Vurdering af skader
 • Fremstilling af reparationsstykker
 • Miljø
 • Materialekendskab
 • Førstehjælp

Teorien får du på skolen – vi giver dig praktisk erfaring

Du vil opleve et fast tilrettelagt skoleforløb med de fag, som du følger på skolen. Vi ønsker at sikre en god balance mellem skolens teori og den praktiske del hos os. Vi sørger for at du gennemgår den praktiske del hos os, inden du får undervisning i den teoretiske del på skolen. Så er du godt forberedt.

En karosseritekniker der er i gang med at smede

Bliv salgskonsulent hos Andersen Biler

Som salgskonsulent rådgiver du både private og erhvervskunder, og du bliver skarp på vores biler, forhandlingsteknikker og salgskriterier. Du starter som salgstrainee, hvor du veksler mellem at være hos os og på uddannelsesstedet, hvor du får undervisning. Undervisningen foregår hos EAAA (Erhvervsakademi Aarhus). Når du er færdig, så har du faktisk en fuld akademiuddannelse, som du kan overbygge med en diplomuddannelse.

En salgskonsulent der viser nye biler frem

Sådan kommer du i gang

Du kan enten blive optaget direkte på uddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Så lang tid varer uddannelsen

Under uddannelsen veksler du mellem at være på skolen og hos dine kollegaer hos Andersen Biler. I alt varer uddannelsen 3 år.

Tre salgskonsulenter der taler sammen
En glad salgskonsulent kollega

Vil du vide mere?

Herunder kan du læse mere om uddannelsen som salgskonsulent.

Direkte adgang

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 • En relevant grunduddannelse for voksne
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel vurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse.

Anerkendelse kan gives i form af:

 • Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
 • Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Det lærer du som salgstrainee

Med salgsrådgiveruddannelsen får du:

 • kompetencer til at sælge professionelt – både til private og erhverv
 • metoder til at analysere og forstå kundens behov, købsmotiver og -kriterier
 • indsigt i forskellige kundetyper, effektive kommunikationsværktøjer og forhandlingsteknikker
 • god forretningsforståelse og evne til at se salgspotentiale og muligheder i markedet
 • værktøjer til at arbejde med CRM, leadgenerering og risikostyring i salget
 • metoder til at udvikle og implementere salgs- og markedsføringsplaner
 • viden om økonomistyring, investering og finansiering

Teorien får du på skolen – vi giver dig praktisk erfaring

Salgsrådgiveruddannelsen tager du sideløbende med jobbet i Andersen Biler. Du løser konkrete opgaver fra hverdagen som en del af studiet, og du får værktøjer, som kan prøves af i praksis med det samme. Andersen Biler laver sammen med dig en handlingsplan for, hvordan du på bedste måde bruger dine kompetencer i hverdagens praksis. Vi sørger også for at sætte tid af til både sparring og coaching, så du får de bedste forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

Generelt om uddannelsen

Grundlaget for undervisningen er dagligdagen i branchen, og forløbet foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser, refleksion og sparring i grupper. Som salgstrainee ansættes du på en ansættelseskontrakt. Selve forløbet består af fem akademifag, et afgangsprojekt og målrettede branche-temadage, hvor du fokuserer på et aktuelt tema. Uddannelsen strækker sig over en periode på 3 år med et fag pr. halvår. For hvert akademifag vil der være syv undervisningsdage, en brancherettet temadag samt eksamen.

Fag på uddannelsen:

 • Salgspsykologi og grundlæggende salg
 • Økonomistyring og finansiering i bilbranchen
 • Salgsoptimering og relationssalg
 • Optimering af markedstilbud på baggrund af kunde-og konkurrentanalyse
 • Marketingplanlægning og effektiv forhandling
 • Afgangsprojekt

Servicerådgiver

Som servicerådgiver lærer du, at autobranchen er meget mere end bilsalg. Du lærer om de processer og metoder, der gør sig gældende på eftermarkedet.

Ønsker du at uddanne sig til servicerådgiver tilbyder vi et uddannelsesforløb på en 2-årig uddannelsesaftale via Business College Syd, Mommark Handelskostskole. Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor den praktiske del foregår i Andersen Biler og den teoretiske del foregår på skolen.

Sådan kommer du i gang

Du kan komme i gang som servicerådgiver, når du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Du skal du dog have minimum 02 i dansk og matematik.

Tre servicerådgivere der står klar i kundemodtagelsen
Servicerådgiver der snakker i telefon med en kunde

Det lærer du som servicerådgiver

Med servicerådgiveruddannelsen får du:

 • Undervisning af brancheuddannede undervisere og samarbejdspartnere.
 • God forståelse af branchen, dens produkter og ydelser.
 • Færdigheder inden for personligt salg og salgsanalyse.
 • Metoder til at planlægge og styre processerne på eftermarkedet
 • Redskaber til at agere som en effektiv problemløser.
 • Et fællesskab og et netværk eleven vil have glæde af i fremtiden.

Vil du vide mere?

Herunder kan du læse mere om uddannelsen som servicerådgiver:

Teorien får du på skolen – vi giver dig praktisk erfaring

Uddannelsen er opbygget i en fleksibel struktur, hvor der er mulighed for at kombinere flere af teoriuddannelsens fag, så de passer bedst muligt til den enkelte praktikaftale og dermed til det samlede uddannelsesforløb. Uddannelsesforløbet bakkes op af en handlingsplan hos Andersen Biler for, hvorledes de tillærte kompetencer kan forankres i hverdagen hos Andersen Biler. Ligeledes er der afsat tid til sparring og coaching af traineen, så vi dermed giver traineen de bedste forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

Generelt om uddannelsen

Servicerådgivergiveruddannelsen er 2-årig og vil typisk bestå af 94 ugers praktik og 10 ugers skoleophold samt eksamen. Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor du skifter mellem skoleophold og praktik i Andersen Biler. Skoleopholdene har en varighed af 2 uger og foregår i et kostskolemiljø, hvor du er sammen med dine medstuderende 24/7. Dagligdagen bærer præg af, at eleverne spiser, bor og har deres fritid på skolen, hvilket giver stedet et hjemligt og familiært præg, som underviserne er en vigtig del af. Skolen har spændende faciliteter til både indendørs og udendørs fysisk leg og læring.

Fag på uddannelsen:

Bundne specialefag:

 • Salgsplanlægning
 • Personligt salg
 • Produktkendskab

Valgfag (anbefalede):

 • Logistik
 • Indkøb
 • Trademark
 • Præsentationsteknik eller kommunikation via elektroniske medier
Volvo serviceråder der er klar til at hjælpe